Dinamik M

 

F533872

Dječija igračka "Dynamic M" sa 550 elemenata FischerTechnik

 

Pogledajte originalni priručnik gdje je montaža prikazana u slikama. Savjeti za montažu: ako su fleksibilne vodilice povijene nakon rasklapanja mogu se ojačati tako šte ćete ih pritegnuti za ploču baze. Krivina će se na taj način ispraviti. Ako se sfere ispriječe duž putanje ili padnu pomjerite fleksibilne kanale ili ih lagano blokirajte kako bi ih namjestili. Sigurosne informacije: pazite da se ne povrijedite na oštrim i zašiljenim komponentama! Sve pojedinačne komponente, pogotovo pokretne djelove je potrebno održavati ili čistiti ako zatreba. Upustva za zaštitu životne sredine: Električne i elektronske komponente kao što su motori, lampice i senzori ne bacajte zajedno sa kućnim otpadom. Po isteku životnog vijeka odnesite ih u posebne sabirne centre za reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Simbol na proizvodu, ambalaži ili instrukcijama ukazuje  na to.

 

 

 

 

 

9000,00
Količina:
Scroll